Oferta warsztatowa dla osób indywidualnych

II semestr roku szkolnego 2018/2019

Przed rejestracją na wydarzenie, prosimy o zapoznanie się z regulaminem

Regulamin zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenia KLANZA

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach konieczne jest zgłoszenie tego faktu organizatorowi w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed terminem warsztatów na adres mailowy: biuro@klanza.poznan.pl.
Rezygnacje przesłane w terminie krótszym niż 14 dni nie będą uwzględniane.

1-2 lutego 2018 r.,
piątet: 16:00-20:00
sobota: 9:00-17:00

(15 godzin
dydaktycznych)

Taneczne doznania łączące pokolenia. Warsztaty taneczne, cz. I

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Sikora – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Program warsztatów to nauka 12 grupowych układów tanecznych, tańców integracyjnych i zabaw inspirowanych przebojami szwedzkiej grupy ABBA. Podczas warsztatów uczestnicy wykonają rekwizyty do tańców i zabaw, wykorzystując proste techniki plastyczne. Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół i świetlic oraz studentów. Udział w warsztatach pozwoli oderwać się na kilka godzin od codziennych spraw i oddać się szaleństwu muzyki i tańca.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

170 zł

rejestracja

8-9 lutego 2019 r.,
piątek:
godz. 16:00-20:00
sobota:
godz. 8:00-17:30

(18 godzin
dydaktycznych)

Teatr do góry nogami. Zabawy tekstem, muzyką i plastyką w przedstawieniach dziecięcych

Warsztaty prowadziAnna Jendryka – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

„Teatr do góry nogami” to warsztaty metodyczne prowadzone metodą KLANZY, przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich, którzy przygotowują przedstawienia z dziećmi. Autorki widzą potrzebę innego niż przed laty przygotowywania przedstawień okolicznościowych. Przygotowując propozycje sceniczne (przeznaczone także do wykorzystania podczas zajęć w grupie), położyły szczególny nacisk na humor, lekkość przekazu, proste formy teatralne, wykorzystujące dobrą literaturę dziecięcą, muzykę i proste formy plastyczne. Przedstawienia oparte na pomysłach warsztatowych można przygotować podczas kilku prób, unikając żmudnych ćwiczeń ciągnących się przez wiele tygodni. Elementy propozycji można dowolnie składać, zmieniać, dostosowywać do potrzeb przedstawienia i wieku dzieci.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

180 zł

rejestracja
Nowość!!!

13 lutego 2019 r.,
środa
godz. 17:00-20:00

(4 godziny
dydaktycznne)

Mały Polak-przedszkolak. Wychowanie patriotyczne w przedszkolu i szkole

Warsztaty prowadzi: Sylwia Reichel – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, nauczycieli wychowania fizycznego, animatorów kultury, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, studentów kierunków pedagogicznych. W programie warsztatów m.in.: działania plastyczne oraz ruchowe zapoznające dzieci z symbolami narodowymi, nauka poloneza oraz tańców do muzyki znanych polskich kompozytorów. Celem zajęć jest kształtowanie postawy patriotycznej u małych dzieci oraz wyrobienie szacunku do kultury
i przyrody ojczystej.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

75 zł

rejestracja

15-16 lutego 2018 r.
piątek:
16:00-20:00
sobota:
9:00-17:00

(15 godzin
dydaktycznych)

Wio, koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami. Nowoczesne aranżacje piosenek znanych i popularnych

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Wojtkowiak – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Program warsztatów zawiera 13 prostych tańców i układów ruchowych do znanych i lubianych polskich melodii popularnych. Znalazły się tu takie utwory jak: „My, Cyganie”, „Zielony Mosteczek” czy tytułowy „Wio, koniku”. W nowych niebanalnych aranżacjach zyskały one niepowtarzalne brzmienie i charakter. Celem warsztatów jest przekonanie jego uczestników, że tradycyjne utwory w nowym wydaniu są fantastyczną płaszczyzną spotkania dla młodszych i starszych odbiorców, a także potwierdzeniem znanej prawdy, że muzyka łączy pokolenia. Taki dobór repertuaru muzycznego sprawia, że warsztaty adresowane są do osób pracujących z praktycznie każdą grupą wiekową (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi). W programie warsztatów znalazły się ponadto zabawy integracyjne, ćwiczenia twórcze, działania plastyczne z wykorzystaniem łatwo dostępnych, niedrogich materiałów, blok ćwiczeń i zabaw relaksacyjnych, pomysły tworzenia prostych efektownych scenografii.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

190 zł
Cena z płytą CD!

rejestracja

17 lutego 2019 r.
niedziela:
9:00-17:00

(10 godzin
dydaktycznych)

Z matematyką za pan brat od najmłodszych lat

Warsztaty prowadzi: Marta Ratajczak – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób przybliżyć najmłodszym podstawowe zagadnienia matematyczne. W programie wiele gier, zabaw oraz ćwiczeń plastycznych doskonalących umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania, a także rozpoznawania figur geometrycznych.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

140 zł

rejestracja

20 lutego 2019 r.
środa:
16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Filharmonia uśmiechu. Tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Wojtkowiak – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania wczesnoszkolnego. Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z muzyką klasyczną poprzez zabawę dzięki wykorzystaniu Metody Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss. Atrakcyjny materiał muzyczny, zastosowane rekwizyty i różnorodność działań sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w dziele muzycznym, nieświadomemu poznaniu struktury utworu i zmian zachodzących w muzyce. W programie warsztatów znalazły się łatwe układy taneczne, fabularyzacje, zabawy ruchowe, zabawy z instrumentami, instrumentacje oraz partytury.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

85 zł

rejestracja
Nowość!!!

22-23 lutego 2019 r.
piątek:
16:00-20:00
sobota:
9:00-17:00

(15 godzin
dydaktycznych)

Krajobrazy Polski, czyli wybrane elementy kinezjologicznego systemu „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej

Warsztaty prowadzi: Iwona Biśto – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty prezentują wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej. Tematyka ćwiczeń związana jest z regionami Polski poznawanymi podczas podróży
z biegiem Wisły. Podczas zajęć wykorzystywana jest głównie polska muzyka ludowa. „Edukacja przez ruch” to zbiór wielu ćwiczeń opartych na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka i usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując w zintegrowany sposób różne części ciała i prowadząc do powstania pracy plastycznej. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu (zróżnicowanie ćwiczeń dla różnych grup wiekowych), jak również rozwój społeczny dzieci (wspólnie z kolegami wykonywanie prac plastycznych). Istotnym elementem tej metody jest wykorzystanie origami oraz różnych form plastycznych. Zajęcia są prowadzone metodami aktywnymi
z wykorzystaniem ruchu i muzyki w przestrzeni osobistej i generalnej.
W scenariuszu zajęć znajdują się również metody wstępne i integracyjne, tańce integracyjne, techniki płaskie, origami przestrzenne oraz zabawy kinezjologiczne i przykłady cykli zajęć zintegrowanych. Uczestnicy poznają nowe metody i formy pracy poprzez osobiste doświadczenia, pracując indywidualnie, w parach i grupach.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

170 zł

rejestracja

27 lutego 2019 r.,
środa:
godz. 16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Balonowe love. Dekoracje świąteczno-wiosenne

Warsztaty prowadzi: Beata Frankiewicz – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Okres Bożego Narodzenia to czas niezwykły. To niepowtarzalny nastrój, który niezmiennie co roku każdego otacza. Miasto ożywa ozdobione milionem światełek, ludzie stają się dla siebie milsi, zewsząd słychać melodie kolęd i pastorałek. To prawdziwie magiczny czas: kolacja wigilijna z najbliższymi, rozmowy, wspólne śpiewanie kolęd. W warsztatach znalazły się takie polskie kolędy, jak: „Do szopy hej pasterze”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Lulajże Jezuniu”, „Cicha noc”, „Bóg się rodzi”. Warsztaty są przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Różnorodny stopień trudności wykonawczych umożliwia dostosowanie repertuaru do możliwości dzieci. Propozycje ruchowe i instrumentacje kolęd wzbogacą każde przedstawienie jasełkowe, dostarczając wiele radości i niezapomnianych wrażeń zarówno dzieciom, jak i publiczności.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

95 zł

rejestracja
Nowość!!!

1-2 marca 2019 r.
piątek:
16:00-20:00
sobota:
8:00-16:00

(15 godzin
dydaktycznych)

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, cz. II

Warsztaty gościnne prowadzi: Ewa Zielińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wykładowca akademicki,
współautorka programów edukacyjnych /Warszawa/

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z metodyką prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi od 3 do 9 roku życia w zakresie następującej tematyki: klasyfikacji, mierzenia (a więc stałości długości), pojemności, ciężaru, czasu, intuicji geometrycznych oraz układania i rozwiązywania zadań z treścią. Prowadząca warsztaty Ewa Zielińska wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk-Kolczyńską zmieniają rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się też wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka za pomocą edukacji matematycznej oraz rozwijania umiejętności skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego, co trudne.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

230 zł

rejestracja
Nowość!!!

3 marca 2019 r.
niedziela:
8:00-12:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym

Warsztaty gościnne prowadzi: Ewa Zielińska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wykładowca akademicki,
współautorka programów edukacyjnych /Warszawa/

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze współczesnymi koncepcjami i metodami badania gotowości szkolnej dzieci, prowadzeniem i dokumentowaniem obserwacji pedagogicznych, wypełnianiem informacji o gotowości szkolnej, a także konstruowaniem indywidualnych programów korzystnie dopasowanych do możliwości umysłowych dzieci. Prowadząca warsztaty Ewa Zielińska wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk-Kolczyńską zmieniają rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się też wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

120 zł

rejestracja
Nowość!!!

8 marca 2019 r.
piątek:
godz. 16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Czas kobiet. Jak budować silną osobowość dziewczynek na przykładzie biografii autorek i bohaterek książek dla dzieci
i młodzieży

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Swędrowska – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Tematyka szkolenia związana jest z książkami napisanymi przez kobiety, z bohaterkami dziewczynkami, z budowaniem wszechstronnego obrazu otaczających nas zjawisk i postaci na przykładzie księżniczki, która ma „chłopięce” marzenia, czasami brzydko pachnie, czasami nie ma talii osy. Zastanowimy się, jaka siła płynie z dobrze napisanych książek dla dziewczyn, czy mogą być lekturami szkolnymi i czy mogą je polubić także chłopcy. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli
i wszystkich typów szkół.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

50 zł

Cena promocyjna
z okazji Dnia Kobiet!
Promocja nie łączy się z innymi

rejestracja

9 marca 2019 r.
sobota:
godz. 9:00-17:00

(10 godzin
dydaktycznych)

Rurowy dżem. Podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i w edukacji

Warsztaty prowadzi: Magdalena Iwanowska – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pracowników świetlic oraz studentów. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe zasady gry na Bum Bum Rurkach – kolorowych, muzycznych tubach wykonanych z bezpiecznego i wytrzymałego tworzywa. Celem warsztatów jest przedstawienie sposobów wykorzystania tej innowacyjnej, niebanalnej zabawki podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, a także podczas wprowadzania dzieci w świat liter i czytania oraz edukacji matematycznej. Bum Bum Rurki to niezwykle prosta zabawka edukacyjna dla dzieci i dorosłych, która daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej – może stać się wstępem do nauki gry na innych instrumentach.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

140 zł

rejestracja

13 marca 2019 r.
środa:
godz. 16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Kreatywny nauczyciel, bystre dzieci. Interaktywne warsztaty pobudzania kreatywności

Warsztaty gościnne prowadzi: Katarzyna Hełpa-Liszkowska – instruktor tańca ludowego, etnolog

Warsztaty skierowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkolnego oraz wszystkich osób pracujących z dziećmi w różnym wieku. Uczestnicy w praktyce poznają różne techniki „trenowania” i pobudzania kreatywności na co dzień oraz wykorzystania ich jako metod wzbogacania i urozmaicania procesu edukacji i wychowania. Warsztaty zawierają ćwiczenia z zastosowaniem metod aktywizujących z zakresu: treningu/gimnastyki umysłu, sposobów generowania pomysłów, sposobów koordynacji półkul mózgowych i wielu metod stymulowania umysłu do pracy twórczej. Podkreślone zostaną metody bazujące na naturalnych zasobach dzieci (bogatej wyobraźni, bystrości umysłu, umiejętności kojarzenia faktów) ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zespołowych i wartości pracy w grupie (kreatywność grupowa i efekt synergii).

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

85 zł

rejestracja

16 marca 2019 r.
sobota:
godz. 8:00-17:30

(10 godzin dydaktycznych)

Wolno – nie wolno, czyli o tym, jak rozsądnie wyznaczać granice i nauczyć dziecko zasad

Warsztaty prowadzi: Sylwia Trzeciak – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Dlaczego dzieci bywają nieznośne? Jednego dnia dostosowują się do ustalonych reguł i rytuałów, a drugiego wydają się całkowicie o nich zapominać. Im bardziej prosimy je o przestrzeganie zasad, tym bardziej je łamią. Dlaczego tak się dzieje? Jak sobie z tym poradzić? Na warsztatach zastanowimy się nad następującymi kwestiami: Jak ustalać zasady
i wyznaczać granice? W jaki sposób być konsekwentnym i kiedy pozwolić sobie na elastyczność? Karać czy nie? A jeśli tak, to w jaki sposób? Czym różni się kara od konsekwencji i co z tego wynika? Jakie zabawy
i ćwiczenia mogą pomóc dzieciom w zrozumieniu i przestrzeganiu reguł?

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

140 zł

rejestracja

17 marca 2019 r.
niedziela:
9:00-17:00

(10 godzin
dydaktycznych)

Narysujesz mi kota? Myślenie wizualne dla nauczycieli

Warsztaty prowadzi: Katarzyna Smólczyk – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Na warsztatach przećwiczone zostaną techniki szybkiego i prostego rysowania. Będziemy rysować m.in. ludziki, emocje, ruch, ikony, zwierzaki, ramki, nagłówki. Wypróbujemy schematy i szablony, które łatwo można wykorzystać, przygotowując plakat lub rysując na tablicy. Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy myślenia wizualnego oraz jak ono wspomaga koncentrację i zapamiętywanie informacji. Uczestnicy nie muszą mieć zdolności plastycznych, bo rysowanie to bardziej kwestia wypracowanego sposobu niż talentu. Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacji, ale także dla wychowawców świetlic, wykładowców i studentów.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

150 zł
W cenie dwa profesjonalne markery do rysowania plakatów

Rejestracja

20 marca 2019 r.
środa:
16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Tańczące kredki. Ruch i plastyka dla smyka

Warsztaty prowadzi: Sylwia Reichel – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, pracowników placówek kulturalno-oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. W programie warsztatów znajdą się działania plastyczne i plastyczno-taneczne rozwijające koordynację ruchową, wyobraźnię plastyczną oraz wyjaśniające dzieciom w praktyczny sposób trudne dla nich pojęcia np. pion, poziom, panorama.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

85 zł

Rejestracja
Nowość!!!

23 marca 2019 r.
sobota
9:00-17:00

(10 godzin
dydaktycznych)

Nauczanie przyjazne mózgowi dziecka. Mnemotechniki w pracy nauczyciela

Warsztaty gościnne prowadzi: Aleksandra Wojciechowska – pedagog, trener technik szybkiego uczenia się i biegłego czytania

Jeśli jesteś nauczycielem, upewnij się, że wiesz, co to znaczy uczyć się. Dzisiejsza szkoła podaje uczniom treści, jakie muszą przyswoić, nie dając jednocześnie narzędzi, dzięki którym nauka stałaby się szybka i skuteczna. Warsztaty pokazują, jak uczyć uczenia się – najważniejszej umiejętności w życiu człowieka. Kurs jest kompendium wiedzy z zakresu sterowania pracą mózgu. Uczestnicy dowiedzą się, jak podnieść sprawność koncentracji u swoich podopiecznych, poznają szereg technik pamięciowych oraz dowiedzą się, jak nauczyć dziecko czytać, zanim pójdzie do szkoły. A ponieważ nasz mózg najlepiej uczy się, kiedy angażujemy całe ciało, będziemy wychodzić z ławki i testować wyżej wymienione zdobycze neurodydaktyki na nas samych.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

140 zł

rejestracja
Nowość!!!

27 marca 2019 r.
środa:
16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Balanser dla nauczycieli

Warsztaty gościnne prowadzi: Mikołaj Maciejewski – wiceprezes zarządu NU Foundation

Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu i ćwiczenia, które pozwalają zachować życiową równowagę. Podzielimy się z uczestnikami wiedzą z zakresu psychologii, pracy z ciałem oraz metodyki, co każdemu z nich pozwoli na stworzenie własnego planu zachowywania work/life balance. Warsztaty opierają się na praktycznym doświadczaniu prezentowanych ćwiczeń i technik. Podczas zajęć wykorzystujemy metody kreatywne, zaczerpnięte m.in. z pedagogiki teatru i edukacji kulturalnej. Warsztaty powstały w wyniku dwuletniej pracy nad innowacją społeczną „Balanser”, podczas której pozyskaliśmy wiedzę z zakresu work/life balance od ekspertów z różnych dziedzin i wypracowaliśmy nowoczesne rozwiązania umożliwiające zachowanie równowagi. 100% osób testujących innowację potwierdziło skuteczność wypracowanych przez nas metod. Zajęcia przebiegają
w przyjemnej atmosferze i otwartości na potrzeby uczestników. Będziemy wykonywać proste ćwiczenia fizyczne, dlatego wskazany jest wygodny strój i płaskie buty. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały do samodzielnej pracy, umożliwiające kontynuację budowania życiowej równowagi.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

95 zł
Max 16 osób

rejestracja
Nowość!!!

30 marca 2019 r.
sobota
9:00-17:00

(10 godzin
dydaktycznych)

Od kropki do sukcesu, czyli o rozwijaniu aktywności plastycznej małych dzieci

Warsztaty prowadzi: Elżbieta Burzyńska – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Aktywność plastyczna dzieci jest częścią edukacji artystycznej i stanowi istotną część procesu edukacji i wychowania w przedszkolu. Nauczyciele stale poszukują pomysłów, inspiracji na nowe i ciekawe prace plastyczne, często poświęcając dużo czasu i wysiłku na ich przygotowanie i przeprowadzenie. W związku z tym zapraszamy na warsztaty, których celem przede wszystkim jest ukazanie sposobów na twórcze rozwijanie aktywności plastycznej małych dzieci. To właśnie podczas takich działań rozwijane są zmysły, aktywizują się procesy poznawcze, emocjonalne, a także, co bardzo ważne, ujawniają się cechy osobowości. W programie warsztatów znajdują się zagadnienia dotyczące twórczości plastycznej w odniesieniu do psychologii rozwojowej, ćwiczenia rozwijające ekspresję rysunkową dziecka, zabawy twórcze wykorzystujące najprostsze znaki graficzne (takie jak kropka, kreska czy koło), zabawy inspirujące dzieci do własnej twórczości. Znajdą się oczywiście pomysły na różne prace, ale podstawą jest zrozumienie procesu rozwijania się twórczości plastycznej
i roli dorosłego.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

140 zł

rejestracja

3 kwietnia 2019 r.
środa:
16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Niezwykła przygoda. Zabawy plastyczno-sensoryczne

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Sikora – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Pierwszym etapem uczenia się jest poznawanie przez zmysły. Jest ono bardzo ważne do harmonijnego rozwoju dziecka. Właśnie w czasie eksperymentowania z różnego rodzaju tworzywami naturalnymi czy sztucznymi budzi się u dzieci odkrywcza radość i wyzwala poznawcza ciekawość, a także wzbogaca się jego wiedza. Sztuka i sensoryka to niezwykła przygoda dla dziecka, to radość, swoboda ekspresji, konkretne umiejętności, odkrywanie swoich możliwości w procesie twórczym. Celem warsztatów jest wspieranie naturalnego rozwoju dziecka, które poznaje otoczenie za pomocą zmysłów, poprzez rozbudzenie jego wyobraźni
i wrażliwości. Zabawy kolorem, kształtami i fakturami to propozycje ciekawych zabaw plastycznych połączonych z doświadczeniami sensorycznymi. Warsztaty adresowane są do nauczycieli pracujących
z dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi oraz do pracowników świetlic środowiskowych.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

85 zł

rejestracja
Nowość!!!

6 kwietnia 2019 r.
sobota
9:30-16:30

(9 godzin
dydaktycznych)

Odimienna Metoda Czytania wg dr Ireny Majchrzak

Warsztaty gościnne prowadzi: Wanda Kostrzyńska – edukator Odimiennej Metody Nauki Czytania wg dr Ireny Majchrzak

Odimienna Metoda Nauki Czytania należy do innowacyjnych projektów edukacyjnych. Pozwala na kształcenie umiejętności czytania zarówno w aspekcie technicznym, jak i semantycznym. To kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu, które rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadzący gry i zabawy zachęca dziecko do odkrywania na drodze rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

160 zł

rejestracja

7 kwietnia 2019 r.
niedziela:
godz. 9:00-17:00

(10 godzin
dydaktycznych)

Programowanie na dywanie. Elementy programowania w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Warsztaty prowadzi: Beata Frankiewicz – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Algorytmy, funkcje, pętle, sekwencje, warunki – to terminy doskonale znane programistom, ale wśród nauczycieli przedszkolnych  i wczesnoszkolnych mogą wzbudzać przerażenie. Na szczęście dzieciom żadne straszne słowa nie przeszkadzają w dobrej zabawie. Warsztaty to propozycje zabaw i gier bez użycia komputerów, które wprowadzają dzieci w świat programowania. Komputer zrobi dokładnie to, co mu się poleci – nie domyśli się intencji i nie będzie kierować się zdrowym rozsądkiem. Dlatego tak ważne jest rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i precyzyjnego formułowania myśli, umiejętności rozwiązywania problemów, abstrakcyjnego myślenia – wszystko po to, by zrozumieć „świat maszyn” i nauczyć się z nimi rozmawiać. Dzięki powyższym umiejętnościom także rozumienie naszego ludzkiego świata stanie się dla nas zdecydowanie łatwiejsze.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

140 zł

rejestracja

10 kwietnia 2019 r.
środa
17:30-19:00

(4 godziny
dydaktyczne)

KLANZARNIA ŚWIĄTECZNA

Wstęp wolny (w przypadku grup zorganizowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie)

Spotkanie o charakterze warsztatowo-informacyjno-świątecznym. Zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w kursach naszego Stowarzyszenia, jak i tych, którzy chcą dopiero zapoznać się z nami, poczuć atmosferę „klanzowych” spotkań i warsztatów.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Wstęp wolny!

Nowość!!!

13 kwietnia 2019 r.
sobota:
9:00-13:00

(5 godzin
dydaktycznych)

It’s parachute time!, czyli jak wykorzystać chustę animacyjną na zajęciach z języka angielskiego

Warsztaty prowadzą: Elżbieta Burzyńska – trenerka Stowarzyszenia KLANZA, Dorota Lendzion-Thiele

Znana wielu nauczycielom, wychowawcom i pedagogom chusta animacyjna w nowej odsłonie! Warsztaty adresowane są do nauczycieli chcących poszerzyć swój warsztat pracy o zabawy z językiem angielskim. Zapraszamy do zabawy, w trakcie której pokażemy, ale także wspólnie odkryjemy sposoby na urozmaicenie grupowych zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III. Przygotowane przez nas zabawy oprócz integracji mają na celu aktywowanie czynnego słownika oraz rozwijanie szeroko pojętych „productive skills”. Nie zabraknie również angielskich piosenek i rymowanek.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

85 zł

rejestracja
Nowość!!!

27-28 kwietnia 2019 r.
sobota:
9:00-17:00
niedziela
9:00-13:00

(5 godziny
dydaktyczne)

Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci

Warsztaty prowadzi: Agnieszka Szczerbowicz – trenerka Stowarzyszenia KLANZA /Olsztyn/

Celem warsztatów jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami pracy z dzieckiem w celu rozwijania mowy i myślenia w oparciu o pedagogikę zabawy i neurolingwistykę. Na zajęciach uczestnik zdobywa i doskonali warsztat pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy oraz zdobywa i doskonali umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w pracy nad rozwojem mowy. Ponadto uczestnik poznaje skuteczne metody rozwijania mowy i myślenia u dzieci, metody relaksacyjne, sposoby aktywizacji językowej dzieci oraz metody integrujące mowę, muzykę, plastykę i ruch. Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli placówek socjalnych.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

200 zł
Cena z książką i płytą CD

rejestracja
 • 8 maja 2019 r.
  środa
  godz. 15:00-20:00

(6 godzin
dydaktycznych)

Rozwiązania są bliżej, niż myślisz. Elementy Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w pracy z dziećmi i rodzicami

Warsztaty prowadzi: Agnieszka Kaczmarczyk – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Szkolenie o charakterze warsztatowym pozwala uczestnikom doświadczyć zalet tzw. TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach). Pracując tą metodą, bazujemy na założeniu, że w każdym z nas jest potencjał do budowania rozwiązań nawet bardzo trudnych sytuacji. Jej elementy z powodzeniem mogą wykorzystać nauczyciele w pracy z dziećmi, rodzicami, a także w innych sytuacjach zawodowych lub osobistych. W trakcie warsztatów dowiemy się, jak wykorzystać TSR w kontakcie z dzieckiem – być może takim, którego zachowanie postrzegamy jako problemowe.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

105 zł

rejestracja

10-11 maja 2019 r.
piątek:
8:00-17:30
sobota:
9:00-17:00

(18 godziny
dydaktyczne)

Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy. Wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Wojtkowiak – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy” adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z najmłodszymi grupami (3-4 latkami). Celem warsztatów jest pomoc nauczycielom w pracy z najmłodszymi, dostarczenie skutecznych narzędzi, pomysłów, które ułatwią dzieciom adaptację w przedszkolu i pozwolą im odnaleźć swoje miejsce w grupie, a nauczycielom pomogą w organizowaniu grupy i skutecznym działaniu. Program warsztatów zbudowany został wokół całodniowej aktywności dzieci w przedszkolu zgodnej z ramowym układem dnia, w związku z tym zawiera szereg nowych, autorskich piosenek animowanych ruchem, zabaw w kole ze śpiewem, prostych pomysłów plastycznych, nieskomplikowanych układów ruchowych. Ważnym zagadnieniem poruszanym na zajęciach są przyczyny trudności adaptacyjnych maluszków, sposoby ich pokonywania, a także właściwa
i skuteczna komunikacja z rodzicami. Propozycje znakomicie można wykorzystać podczas uroczystości pasowania na przedszkolaka oraz wszelkich innych spotkań integracyjnych z rodzicami. Propozycje nadają się również po niewielkiej modyfikacji do wykorzystania w starszych grupach przedszkolnych.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

205 zł
Cena z płytą CD

rejestracja
Nowość!!!

12 maja 2019 r.
niedziela
godz. 9:00-17:00

(10 godzin
dydaktycznych)

Programowanie na dywanie, cz. II

Warsztaty prowadzi: Beata Frankiewicz – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Jest to kontynuacja warsztatów pt. „Programowanie na dywanie. Elementy programowania w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”. Tym razem przenosimy się w kosmiczną przestrzeń, pełną nieznanych galaktyk i nowych przygód, które będą wyzwaniem dla kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów – nie tylko tych programistycznych. Warsztaty nawiązują do wymogów podstawy programowej dotyczącej programowania w klasach I-III, ale stanowią również inspirację dla edukacji przedszkolnej, jak rozwijać niezbędne kompetencje przydatne każdemu małemu programiście.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

140 zł

rejestracja

18 maja 2019 r.
sobota:
9:00-14:00

(6 godzin
dydaktycznych)

Pedagogika Planu Daltońskiego, cz. I

Anna Sowińska – konsultant edukacji daltońskiej, w latach 2008-2015 dyrektor i założyciel pierwszej daltońskiej szkoły podstawowej w Polsce, Robert Sowiński – członek zarządu Fundacji Dalton International

Pedagogika planu daltońskiego to szkolenie podstawowe dla osób po raz pierwszy stykających się z edukacją daltońską, po którym z powodzeniem mogą rozpocząć wdrażanie idei Helen Parkhurst. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i szkół, dyrektorów i metodyków. Chętnie widzimy też na naszych spotkaniach rodziców, ponieważ edukacja daltońska to nie tylko metoda uczenia się, ale i bardzo skuteczny program wychowawczy. Ponieważ współpraca rodziców i nauczycieli w planie daltońskim jest jednym z jego filarów, widzimy w takim poszerzeniu grupy szkoleniowej wiele korzyści. Podczas zajęć, prowadzonych w formie wykładowej i warsztatowej, uczestnicy poznają zasady pedagogiki planu daltońskiego. Zajęcia dzielą się na następujące części:

 1. Pedagogika planu daltońskiego – rola Helen Parkhurst w nurcie pedagogiki nowego wychowania, międzynarodowe tło historyczne, losy pedagogiki daltońskiej w Polsce od jej początków do dnia dzisiejszego.
 2. Praca z instrukcją.
 3. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego.
 4. Motywacja wewnętrzna kluczem do odpowiedzialności za własną edukację.
 5. Praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w szkole
  i przedszkolu.

Aranżacja sali, wykorzystanie pomocy edukacyjnych, organizacja czasu pracy.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

170 zł

rejestracja

22 maja 2019 r.
środa:
16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

W kolorowym świecie. Gry i zabawy z chustą animacyjną

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Sikora – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Tęczowa chusta i milion pomysłów – tak niewiele trzeba, aby w atrakcyjny i pożyteczny sposób zorganizować czas dzieciom, młodzieży, dorosłym. Zabawa to coś więcej niż sposób na wspólne działanie. Staje się ona symbolem wspólnoty. Pomaga dostrzec wartości w innych ludziach. Zabawy z chustą ożywiają relacje w grupie, integrują jednocześnie wiele osób i zachęcają je do współpracy. Chusta animacyjna umożliwia lepsze poznanie dzieci, ułatwia wejście w grupę oraz pokonywanie lęku przed nową sytuacją. Wyzwala radość, rozładowuje napięcia i powoduje, że dzieci stają się bardziej otwarte i spontaniczne. Jest to atrakcyjna forma zabawy, która daje dzieciom dużo swobody, wyzwala ich własną aktywność. Zapraszamy na kolejne warsztaty, podczas których znajdą się zabawy w atrakcyjnej formie – angażujące emocjonalnie, wywołujące śmiech dzieci, bazujące na ich spontanicznej aktywności i pobudzające je do działań kreatywnych.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

85 zł

rejestracja

25 maja 2019 r.
sobota:
9:00-17:00

(10 godzin
dydaktycznych)

Choć niewiele mamy lat, poznajemy cały świat

Warsztaty prowadzi: Marta Ratajczak – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty poruszają kwestię edukacji międzykulturowej. Powstały po to, aby dzieci mogły zdobyć jak najwięcej informacji o różnych państwach, poznać ich kulturę, zwyczaje, tradycje, a wszystko to dostosowane do ich wieku i możliwości. Zajęcia skierowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli starszych grup przedszkolnych, nauczycieli świetlic, animatorów kultury i czasu wolnego. Podczas 10 godzin podróżować będziemy po całym świecie. W Chinach nauczymy się jeść pałeczkami i zatańczymy taniec z wachlarzami. W Afryce stworzymy instrumenty muzyczne i nauczymy się grać na bongosach. We Włoszech zatańczymy taniec kelnerów, a w Brazylii weźmiemy udział w prawdziwym karnawale. A to jeszcze nie wszystkie atrakcje, które czekają na uczestników warsztatów. W programie znalazły się tańce, zabawy muzyczne, działania plastyczne, a także zabawy poznawcze.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

140 zł

rejestracja

7 czerwca 2019 r.
piątek:
16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Pierwszaki na start. Jak ułatwić adaptację dzieci rozpoczynających naukę w szkole

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Swędrowska – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli pracujących z dziećmi, które rozpoczynają naukę w szkole: w zerówkach lub w klasach pierwszych. Uczestnicy poznają pomysły na atrakcyjne zajęcia adaptacyjne dla dzieci w nowym miejscu (zabawy budujące poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, rytuały klasowe, piosenki z morałem szkolnym itp.) oraz na integrowanie nowego zespołu rodziców (pierwsze zebranie, gawędy pedagogiczne dla rodziców).

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

85 zł

rejestracja

8 czerwca 2019 r.
sobota:
9:00-18:30

(12 godzin
dydaktycznych)

Dziecko „trudne”. Jak postawa nauczyciela wpływa na funkcjonowanie dziecka i grupy

Warsztaty prowadzi: Agnieszka Kaczmarczyk – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Warsztaty stanowią próbę odpowiedzi na pytanie, jak pobudzić motywację dziecka do współpracy oraz jak postawa nauczyciela wpływa na sposób funkcjonowania dziecka w grupie. W programie: kreowanie pozytywnych interakcji w grupie, wyjaśnienie istoty procesów motywacyjnych, pobudzanie wzajemnego zaufania, wsparcie emocjonalne, znaczenie pozytywnych relacji w grupie i właściwej komunikacji. W programie umieszczono także kilkanaście tańców i wiele zabaw integracyjnych.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

150 zł

rejestracja

12 czerwca 2019 r.
środa:
16:00-20:00

(5 godzin
dydaktycznych)

Wspomnienia spod trzepaka. Tańce i zabawy z naszego dzieciństwa

Warsztaty prowadzi: Małgorzata Sikora – trenerka Stowarzyszenia KLANZA

Trzepak posiadał jakąś tajemną moc, która jak magnes ściągała wszystkich z najdalszych zakamarków podwórka. Bazując na zabawach z naszego dzieciństwa i dzieciństwa naszych rodziców, stworzyłyśmy propozycje, które wzbogacą warsztat pracy nauczyciela o gry i tańce wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. W działaniach budzących w nas ciepłe wspomnienia towarzyszyć nam będą postacie i muzyka, które pamiętamy z naszych pierwszych dobranocek: „Bolek i Lolek”, „Makowa Panienka”, „Bajki z mchu i paproci”. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedszkoli i szkół, którzy szukają inspiracji do pracy z dzieckiem.

Sale szkoleniowe:
ul. Poplińskich 12
(Poznań-Wilda)

Cena:

85 zł

rejestracja
adminOferta warsztatowa dla uczestników indywidualnych