dzien tanca - zdjecie wydarzenie

To już dziesiąty Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ!

Zapraszamy dorosłych, dzieci, młodzież, seniorów, dziadków z wnukami, ciocie, wujków, kuzynów i kuzynki oraz wszystkich członków rodzin wszelakich na wielkie święto KLANZY!!

Spotykamy się w Parku Cytadela, łąka obok restauracji Umberto. ulotka dzien tanca z klanza 2017

Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej nt. Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka (29-30.05.2017 r.) połączonej z warsztatami szkoleniowymi, która odbędzie się w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Oficjalnym partnerem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Problematyka warsztatów:

  1. Genogram zasobów w pracy z rodziną. Poszukiwanie obszarów wsparcia poza problemem
  2. Wsparcie na starcie – praktycznie o autyzmie
  3. Współpraca z rodzicami w przedszkolu i szkole – w oparciu o metody pedagogiki zabawy (Stowarzyszenie KLANZA)
  4. Asystentura jako forma wzmacniania kompetencji rodziny w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych
  5. Wzmacnianie aktywności osób starszych (z doświadczeń metodycznych Centrum Inicjatyw Senioralnych)
  6. Streetworking –pierwszy etap pracy socjalnej z osobami bezdomnymi
  7. Wsparcie motywacyjno- edukacyjne w procesie wychodzenia z bezdomności – aspekty metodyczne
  8. Nie mówi, nie słucha… Kiedy do logopedy?
  9. Dziecko jąkające się w grupie przedszkolnej/szkolnej
  10. Kreowanie lokalnych rozwiązań problemu mieszkaniowego, opieki i aktywizacji osób starszych oraz niepełnosprawnych (na przykładzie Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej)

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 7.05.2017r.

Szczegółowe informacje i zapisy:
http://www.wwsse.pl/V_Miedzynarodowa_Konferencja_Naukowa,11089.html

 

oferta warsztatwa wiosna 2017