Główna siedziba PSPiA KLANZA i Centrum Szkoleniowego mieści się w Lublinie.
W Polsce działa 16 struktur lokalnych i 8 placówek patronackich.

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: Ewa Noga

Wiceprezes: Agnieszka Kaczmarczyk
Członek Zarządu: Jolanta Bodo
Członek Zarządu: Małgorzata Borowska
Członek Zarządu: Agnieszka Jaworska
Sekretarz Zarządu: Anna Wasilak

Prezes Honorowa: dr Zofia Zaorska

siedziba: ul. Peowiaków 10/9; 20-007 Lublin
sekretariat: tel/fax: 81 534 65 83
kontakt: lublin@klanza.org.pl, www.klanza.org.pl

ODDZIAŁY

Oddział Białostocki www.klanza.bialystok.pl

Oddział w Bogatyni www.bogatynia.klanza.eu

Oddział w Gdyni www.klanza.pl

Oddział w Krakowie www.krakow.klanza.eu

Oddział w Poznaniu

Oddział Warszawskiwww.warszawa.klanza.eu

Oddział we Wrocławiu www.wroclaw.klanza.eu

KOŁA

Koło w Bydgoszczy tel.: 693 627 102

Koło w Częstochowie e-mail: czestochowa@klanza.org.pl

Koło w Lublinie e-mail: lublin@klanza.org.pl

Koło w Łodzi e-mail: lodz@klanza.org.pl

Koło w Olsztynie e-mail.: olsztyn@klanza.org.pl

Koło w Przemyślu e-mail: przemysl@klanza.org.pl

Koło w Radomiu e-mail: radom@klanza.org.pl

Koło w Rzeszowie e-mail: rzeszow@klanza.org.pl 

Koło w Szczecinie e-mail: szczecin@klanza.org.pl

Koło w Tychach e-mail: tychy@klanza.org.pl

elaInne Oddziały