DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO POBRANIA:

Deklaracja uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Z KLANZĄ MASZ SZANSĘ NA ROZWÓJ!

Stowarzyszenie KLANZA jest otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością, chęcią rozwoju i doskonalenia się zasilą grono ludzi przyczyniających się do pozytywnych zmian w rzeczywistości edukacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkowstwa, które są ściśle określone w Statucie w rozdziale III. Członkowie stowarzyszenia

Chcesz zostać członkiem PSPiA KLANZA?

KROK 1.

Warunkiem pierwszym i koniecznym jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie celów statutowych Stowarzyszenia.

KROK 2.

Należy zadeklarować czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez złożenia własnoręcznego podpisu pod deklaracją członkowską do pobrania

Deklaracja uczestnictwa

KROK 3.

Z satysfakcją ukończyć dwie formy kształcenia w Stowarzyszeniu lub uzyskać rekomendację dwóch członków zarządu.

KROK 4.

Opłacić składki – 48,- za cały rok, (w formie jednorazowej wpłaty lub dwóch rat po 24 zł za pół roku).

Korzyści z członkostwa:

Rozwój kompetencji trenerskich potwierdzonych Certyfikatem PSPiA KLANZA bądź nadaniem tytułu Animatora, tytułu Trenera pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia
Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną
Zniżki w opłatach za warsztaty
Nauka samodzielnego pisania projektów
Kontakt z wybitnymi osobami w Polsce
Możliwość publikacji artykułów książek za pomocą Wydawnictwa KLANZY
Udział w akcjach, programach, festynach prowadzonych przez KLANZĘ,
Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
Branie udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym (członek nadzwyczajnym) lub stanowiącym (członek zwyczajny),
A przede wszystkim nauczysz się nieocenionej umiejętności pozytywnego zaskakiwania innych!

Wydrukowaną i wypełnioną deklarację członkowską należy zaopatrzyć w swój własnoręczny podpis, a następnie dostarczyć do biura w godzinach urzędowania lub przekazać podczas warsztatów, spotkań otwartych, Klanza Cafe
Informujemy także, że istnieje możliwość wysłania deklaracji drogą e-mailową. W tym przypadku należy zgłosić się do naszego Biura w celu własnoręcznego złożenia podpisu. Tylko deklaracja z własnoręcznym podpisem jest ważna i jest rozpatrywana przez Zarząd PSPiA KLANZA.

adminJak zostać członkiem Stowarzyszenia?