Obraz 145

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, istnieje  w Poznaniu od 2003 roku. Dokładnie 15 kwietnia 2003 r. założono w naszym mieście Koło, które w styczniu 2009 roku przekształciło się w samodzielny Oddział naszego Stowarzyszenia.

PSPiA Klanza Oddział w Poznaniu specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu Filii Centrum Szkoleniowego (wpisanego do ewidencji MEN pod poz. DN.2.14123/rej/18/00).  W ramach naszych szkoleń warsztatowych w 2009 roku przeszkolonych zostało niemal 2500 tys. nauczycieli, studentów, pracowników placówek kulturalnych, socjalnych i wolontariuszy. Organizujemy warsztaty metodyczne  zapraszając do ich prowadzenia najlepszych szkoleniowców z całej Polski.

Struktura poznańska specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów dotyczących pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, dzieci trudnych, a także dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

W roku szkolnym 2010/2011 wprowadziliśmy po raz pierwszy oddzielną ofertę dla osób pracujących z młodzieżą gimnazjalną.

Oprócz warsztatów,  Oddział w Poznaniu  prowadzi rady szkoleniowe, konferencje, festyny, większe i mniejsze imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym, Spotkania Otwarte o nazwie KLANZARNIA oraz spotkania towarzyskie o nazwie KLANZA CAFE.


elaNasza historia