Misja Stowarzyszenia:

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

KLANZA:
– prowadzi działalność szkoleniową dla osób pracujących z grupą,
– organizuje i prowadzi festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
– organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
– realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
– proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
– realizuje własny plan wydawniczy.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego wyróżnioną nagrodą PRO PUBLICO BONO.

Od 18 lat skupiamy osoby zainteresowane ożywieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego w pracy z grupą poprzez stosowanie metod aktywizujących opartych na idei pedagogiki zabawy.

NASZĄ OFERTĘ KIERUJEMY:
– do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli nauczania początkowego, szkół podstawowych, i gimnazjów, nauczycieli muzyki, tańca i plastyki, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, internatów, pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, animatorów kultury, pracowników socjalnych, katechetów i liderów grup dziecięcych i młodzieżowych.

elaNasza misja