Szkolenia dla zorganizowanych grup

Centrum Szkoleniowe działające w ramach Stowarzyszenia KLANZA jest wpisane do prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod nr DE.III.1.5471.51/2013.
Placówka obejmuje zasięgiem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta dla grup jesień 2017- kliknij (plik PDF)

Opłaty za warsztaty
(cena przeprowadzenia zajęć dla grupy do 25 osób)

Zajęcia 4 godz. dydakt.

800 zł

Zajęcia 5 godz. dydakt.

950 zł

Zajęcia 6 godz. dydakt.

1100zł

Zajęcia 10 godz. dydakt.

1800 zł

Zajęcia 15 godz. dydakt.

2300 zł

Zajęcia 18 godz. dydakt.

2600 zł

Zajęcia 20 godz. dydakt.

2800 zł

Cennik dla organizatora obejmuje:

  • dojazd trenera (przy warsztatach powyżej 9 godz. dydaktycznych)
  • przygotowanie i poprowadzenie szkolenia
  • materiały dydaktyczne
  • wystawienie zaświadczeń.

Cena nie obejmuje natomiast:

  • dojazdu trenera przy warsztatach poniżej 10 godzin dydaktycznych.
  • kosztów materiałów plastycznych i papierniczych oraz ewentualnego noclegu trenera – te sprawy indywidualnie możemy z Państwem ustalić.

Prosimy o przestrzeganie zasady nieprzekraczania 25 osób na szkoleniu – większa liczba osób jest równoznaczna z wyższą ceną szkolenia oraz obniżeniem jego jakości, co niekorzystnie wpływa na efektywność, komfort pracy grupy i trenera.

W sprawach zgłoszenia grup na warsztaty dyżur telefoniczny pełni:

Superwizor Centrum Szkoleniowego:

Dyrektor Centrum Szkoleniowego:

Agnieszka Kaczmarczyk

Sylwia Reichel

607 64 33 78

603 17 40 29

a.kaczmarczyk@klanza.poznan.pl

s.reichel@klanza.poznan.pl

Godziny dyżuru:

Godziny dyżuru:

Poniedziałek

12:00 – 14:30

16:00 – 18:00

Wtorek

12:00 – 14:30

16:00 – 18:00

Środa

12:00 – 14:30

16:00 – 18:00

Czwartek

12:00 – 14:30

16:00 – 18:00