Zarząd

Zarząd Oddziału w Poznaniu

Beata Frankiewicz – prezes
Katarzyna Nowacka – Jakubowska  - wiceprezes
Katarzyna Smólczyk  – sekretarz
Elżbieta Burzyńska- członek zarządu
Sylwia Trzeciak- członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Sikora - przewodnicząca
Magdalena Iwanowska
Iwona Szyszka

Centrum Szkoleniowe w Poznaniu

Sylwia Reichel – dyrektor