Zarząd Oddziału w Poznaniu

Beata Frankiewicz – prezes
Katarzyna Nowacka – Jakubowska  – wiceprezes
Katarzyna Smólczyk  – sekretarz
Elżbieta Burzyńska– członek zarządu
Sylwia Trzeciak– członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Sikora – przewodnicząca
Magdalena Iwanowska
Iwona Szyszka

Centrum Szkoleniowe w Poznaniu

Sylwia Reichel – dyrektor


elaZarząd