FIT SENIOR

Projekt współfinansowany ze środków
Miasta Poznania 

Opis projektu: 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Osiedla Wilda 60 +, ma na celu poprawę wszechstronnej sprawności fizycznej osób 60 + poprzez:

 • zajęcia na basenie Aqua GYM
 • zajęcia gimnastyczne – zdrowy kręgosłup i sprawne biodra
 • zajęcia gimnastyczne – ogólnorozwojowe

Zakładane cele:

 • poprawa wszechstronnej sprawności fizycznej, sprawności krążeniowo-oddechowej i mechaniki oddychania
 • profilaktyka bólów kręgosłupa, kształtowanie prawidłowej postawy ciała
 • poprawa wytrzymałości mięśniowej i koordynacji ruchowej

wrzesień – listopad 2018

XI Ogólnopolski Dzień Tańca z KLANZĄ w ramach Pozńskich Dni Rodziny

Projekt współfinansowany ze środków
Miasta Poznania – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Cele projektu:

 • zwiększenie świadomości i popularyzacja Ogólnipolskiego Dnia Tańca z KLANZĄ, Międzynarodowego Dnia Rodziny oraz Poznańskich Dni Rodziny
 • integracja środowiska poznańskich rodzin
 • poznanie alternatywnych form rodzinnego i twórczego spędzania czasu wolnego (tańce integracyjne, stoiska animacyjne)

maj 2018 r.

Programowanie na dywanie

Projekt współfinansowany ze środków
Miasta Poznania – Wydział Oświaty

Opis projektu: 

Programowanie na dywanie to unikalny i autorski program nauczania programowania na I etapie edukacyjnym, dostosowany do poziomu rozwojowego dzieci i realiów szkoły.  Projekt zakłada uczestnictwo 9 klas szkolnych (I-III) w cyklu 8h zajęć (4 spotkania po 2h) co przekłada się na uczestnictwo min. 180 uczniów oraz min. 9 nauczycieli – opiekunów grup.

Zakładane cele:

 • nauczenie podstawowych umiejętności niezbędnych do programowania, a nie samego programowania w postaci tekstowego kodu
 • nauczenie poprzez doświadczenie i zabawę bez teorii ani definicji
 • nauczenie na dywanie przy pomocy zadań i gier wielkowymiarowych, na których cała grupa może się swobodnie poruszać i komunikować
 • nauczenie samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów, uczenie się na błędach i uczenie się dzieci od siebie nawzajem
 • nauczenie nie wymagające komputera

Październik – grudzień 2017

Mam tę moc – rozwijanie umiejętności miękkich

Projekt współfinansowany ze środków
Miasta Poznania – Wydział Oświaty

Opis projektu: 

„Mam tę moc – rozwijanie umiejętności miękkich” to cykl warsztatów psychoedukacyjny skierowany do młodzieży w wieku 16 – 18 lat mający na celu rozwijanie umiejętności miękkich. Pod pojęciem umiejętności miękkich zwanych także osobistymi czy społecznymi należy rozumieć: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, elastyczność oraz determinacja w osiąganiu celów.Projekt był skierowany do 2 klas poznańskich szkół ponadpodstawowych (około 50 osób). Zajęcia obywałyby się w ramach zajęć wychowawczych.  Projekt składał się z 12 godzin zegarowych.

Cele projektu:

 • podniesienie wiedzy z zakresu komunikacji, stresu, poczucia własnej wartości, zarządzania celem oraz zarządzania sobą w czasie,
 • nabycie umiejętności poprawnej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
 • nabycie umiejętność redukowania stresu,
 • zwiększenie efektywność zarządzania sobą w czasie oraz nabędzie praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
 • nabycie świadomości swoich mocnych stron, które wpłyną na pozytywny obraz siebie

Sierpień – grudzień 2017

Z muzyką chce się więcej

Projekt współfinansowany przez 

w ramach projektu 

Opis projektu:

Projekt „Z muzyką chce się więcej” skonstruowany jest dwutorowo. Z jednej strony była to audycja muzyczna dla dzieci szkół podstawowych, podczas,  której dzieci spotykają się z żywym profesjonalnym chórem i w ciekawy sposób poznają pracę chóru od kulis. Po drugie, były to interaktywne koncerty dla seniorów z domów opieki społecznej, podczas których bawią się, wzruszają i śpiewają ze swoimi rówieśnikami z zespołu Senioritki.

Październik 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Akademia Międzypokoleniowa

Projekt współfinansowany przez

Opis projektu:

Projekt realizowany na terenie Szamotuł i Poznania, którego celem było zwiększenie integracji międzypokoleniowej poprzez realizację warsztatów, szkoleń, animacji i spotkań, a tym samym walka z negatywnym stereotypem człowieka starszego, poprawa jakości i poziomu życia seniorów, aktywizacja pokoleniowa, nabycie i zwiększenie wiedzy dotyczące obsługi urządzeń mobilnych

Czerwiec – listopad
2016 r.

Wiedza i umiejętności – fundament pracy opiekuna

Projekt współfinansowany przez

Opis projektu:

Celem projektu było zwiększenie wiedzy beneficjentów na temat pracy opiekuna w świetle ustawy żłobkowej oraz rozwinięcie ich umiejętności wychowawczych zwiększających kwalifikacje do pracy opiekuna.

Projekt realizowany
we współpracy z 

Czerwiec – październik
2016 r.

Akademia Aktywnego Seniora

Projekt współfinansowany ze
środków Gminy i Miasta Szamotuły

Opis projektu:

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i fizycznej osób starszych oraz integracji środowisk lokalnych i więzi międzypokoleniowych poprzez przeprowadzenie eventu międzypokoleniowego pt.: FESTYN NA FEST

Czerwiec
2016 r.

WILDA INSPIRUJE – czyli kiedy ostatni raz zrobiłeś coś po raz pierwszy

Projekt współfinansowany przez
Miasto Poznań – Lokalne Inicjatywy Osiedlowe

Opis projektu:

Celem cyklu spotkań jest bliższe poznanie się uczestników projektu oraz zapoznanie z kreatywną formą ruchu i zabawy.

Projekt zakładał realizację 21 godzin zajęć, podzielonych na następujące działania:
– 9 godzin spotkań integracyjnych z wykorzystaniem metod aktywnych ze szczególnym uwzględnieniem Metody KLANZY, pedagogiki zabawy (tańców integracyjnych, zabaw, aktywnych form dyskusyjnych).
– 12 godzin zajęć tanecznych „Zatańcz salsę po raz pierwszy”,

Maj – listopad
2016 r.

Aktywna Zawodowo Mama – szczęśliwe dziecko

Projekt współfinansowany ze środków

Opis projektu:

Głównym celem projektu było wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Projekt zakładał także wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy między innymi poprzez wzmocnienie kompetencji miękkich przydatnych podczas poszukiwania zatrudnienia.

Projekt realizowany
we współpracy z 

Czerwiec – listopad
2014 r.